Ett bättre sätt att kommunicera i hälsovården
Med hjälp av vår tjänst kommunicerar vårdpersonalen sinsemellan eller med patienter var och när som helst. En smidigare interaktion underlättar personalens jobb samt patientens vardag.


Boka en demo

Vi erbjuder en heltäckande tjänst i samarbete med Telia


&

Carecode

I Finland samarbetar vi nu med Telia för att ännu bättre kunna svara mot våra kunders behov. Samarbetet för samman ett innovativt och medicinskt kunnigt företag med ett stort och erfaret teknologiföretag. Läs mer


Nya arbetssätt i många användningsområdenKommunikation med patienten

En lätthanterad kommunikation med patienten gör jobbet smidigare, minskar på mängden telefonsamtal och ersätter onödiga besök.


Vård- och omsorgsboende samt hemsjukvård

En smidig kommunikation mellan sköterska och läkare underlättar samarbetet i vård av patienten.


Videobesök

Träffa patienten på distans över videolänk och ha undersökningsresultat, meddelanden och andra bilagor som stöd.


Kommunikation inom vårdteam

Möjliggör en enkel och strukturerad kommunikation i ett multiprofessionellt team.


Våra kunder erbjuder nya tjänster med hjälp av CarecodeEgenskaperCarecode är en kommunikationslösning som möjliggör en smidig kommunikation inom vårdpersonalen och med patienter.Modern kommunikation

Kommunikationen sker i form av meddelanden, videosamtal samt bilder och andra bilagor. Tjänsten skickar notifikationer för nya meddelanden så att man kan återkomma till fallet vid en passlig tidpunkt. Detta underlättar arbetsledningen.


Virtuellt väntrum

Det virtuella väntrummet möjliggör en effektiv hantering av patientfall och styrning av dessa till rätt person. Ett bättre organiserat flöde av kommunikation effektiviserar organisationens verksamhet.


Användarvänlighet

Det är smidigt och trevligt att använda den moderna kommunikationstjänsten. Tjänsten kräver ingen installation och man lär sig snabbt att använda den. Administratören hanterar och skapar enkelt också stora mängder användare.


Inget behov av integration

Tjänsten behöver inte integreras med journalsystem, vilket möjliggör en enkel och snabb implementering.


Användning på distans

Tjänsten kan smidigt och säkert användas på dator, pekplatta eller smartphone var och när som helst. Det enda som krävs är en fungerande internetanslutning.


Informationssäkerhet

Det är informationssäkert att kommunicera i tjänsten. Färdigställda fall tas automatiskt bort från systemet.


Fördelar: En bättre fungerande vardag i hälsovården


Smidig och effektiv kommunikation

En enkel och informationssäker kommunikationskanal där kommunikationen styrs till rätt person. Kommunikationen byggs upp kring patientfall. Bilder och andra bilagor kan bifogas för att stödja beslutfattningen.

Sparar tid och underlättar arbetsledningen

En smidig kommunikation minskar på dröjsmål så att vårdpersonalens tid kan användas på det väsentliga – vård av patienter. De öppna fallen bildar en logisk uppgiftslista för personalen.

Oberoende av tid och plats

Kommunikation i tjänsten kan ske var och när som helst. Det minskar på vårdpersonalens behov att flytta sig från plats till plats. Patienter behöver inte i onödan komma till mottagningen, vilket minskar på köer i väntrummet.

Låg tröskel till kontakt

Information inom vårdpersonalen sprids enklare tack vare en lägre tröskel till kommunikation, vilket underlättar vården av patienter. Detta förebygger dröjsmål, missförstånd och komplikationer.

Enkelt att ta i bruk
1

En informationssäker server skapas.

Carecode skapar en skyddad omgivning för er organisations kommunikation.

Tillgänglig inom några dagar2

Användare och användargrupperingar.

Vi hjälper er att skapa och gruppera användare, både patienter och personal.

Det är enkelt att föra in också stora mängder användare3

Skolning åt användarna.

Användningen kräver endast en kort skolning. Vi förser er med färdiga anvisningar och material om tjänsten.

30-60 minuters grupputbildningVårt mål är en bättre fungerande hälsovård
Magnus Tötterman

CEO

[email protected]
Tel: +358 40 7122146Paul Tötterman

CTO

[email protected]Heikki Tarkkila

Head of Operations & Sales

[email protected]
Tel: +358 40 7122126Taavi Kaartinen

Sales

[email protected]Joel Telkkä

Quality Assurance

[email protected]
Carecode, grundat 2014, är ett företag som har utvecklat en lättanvänd och informationssäker kommunikationslösning för hälsovården. Personlig arbetserfarenhet från hälsovården hjälper oss att förstå behov och utmaningar i dess vardag. Vi vill underlätta läkarens, sköterskans och patientens vardag genom att erbjuda en möjlighet till smidigare kommunikation. På så vis effektiviseras organisationens resurser och vårdpersonalen kan lägga sin tid på att vårda patienter.


I företaget kombineras ett starkt yrkeskunnande inom medicin och hälsovård, teknologi samt utveckling av verksamhetsmodeller. Från denna bakgrund har en lösning för hälsovårdens utmaningar skapats. Carecode står för en bättre hälsovård.

Kontakta oss om du vill höra merSkickandet av meddelandet lyckades!
Skickandet av meddelandet misslyckades, vänligen försök igen!

Eller boka en tid för en presentation av tjänsten


Berätta om era behov

Du kan också kontakta oss på [email protected] eller +358 40 7122126

Carecode Ab

[email protected]
Topeliusgatan 3a A2, 00260 Helsingfors
FO-nummer: 2622569-7

Tekes

Carecode har fått företagsstöd av innovations och finansieringsverket Tekes


Vi använder cookies för att bjuda en bättre bläddringsupplevelse. Mera info